För grundskolan

Läromedel.fi tas i bruk i augusti 2018 för samtliga användare i grundskolan.

Skolornas beställningar görs via samma kanaler som för övriga läromedel.

Efter att beställningarna är hanterade finns licenserna tillgängliga för skolan. Skolans administratörer eller lärare fördelar licenserna till eleverna.

Som lärare kan du:

  • skapa nya elevanvändare och grupper
  • dela ut licenser till enskilda användare samt grupper
  • återställa lösenord åt användare

Som skoladministratör kan du:

  • skapa användare med rollen elev och lärare
  • skapa nya grupper
  • dela ut licenser till enskilda användare samt grupper
  • återställa lösenord åt användare
  • granska beställningar
  • uppdatera information om skolan

Om du har frågor gällande skolans digitala läromedel, kontakta oss på laromedel@sets.fi

För gymnasiet

Så här beställer du gymnasieläromedel:

Köp läromedlet via vår nätbutik: laromedel.sets.fi. Direkt efter betalningen skickas en licensnyckel till den e-postadress du angivit vid beställningen. Skapa en användare eller logga in med din existerande användare för att aktivera licensnyckeln. Licensnyckeln fylls i under “Aktivera licens”.

Vid problem, kontakta oss på laromedel@sets.fi