Användarvillkor

Våra användarvillkor i korthet

Vi på Schildts & Söderströms är måna om ditt förtroende. Vi ser till att skydda varje användares uppgifter och överlåter dem aldrig till någon annan. Vi använder inte dina kontaktuppgifter för att kontakta dig i andra ärenden än de som berör exakt de produkter du köpt av oss.

Vi samlar in data om användningen av våra läromedel. Vi använder denna data för att göra analyser, men vi ser till att anonymisera datan så att den inte kan kopplas till en enskild användare.

Om du har frågor, kontakta oss på laromedel@sets.fi

Användarvillkor:

Schildts & Söderströms äger och driver tjänsten läromedel.fi. Med “tjänsten, vi och oss” avses hädanefter Schildts & Söderströms.

Datasäkerhet: Vi krypterar datatrafik mellan användare och server med ssl.

Rätt till data: I enlighet med EUs lagstiftning har du rätt till din egen personliga data. Rikta din begäran om att få tillgång till din data till e-postadressen laromedel@sets.fi

Överlåtande av personuppgifter:

Vi överlåter endast data till nedan listade samarbetsparter då det är absolut nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda slutanvändaren den överenskomna funktionaliteten eller för att svara på krav från myndigheter.

Lista över samarbetsparter och deras roller:
Ab Apio Oy - utveckling och upprätthållning av läromedel.fi

Användning av insamlad data:

Den data som samlas in kan användas för att stöda användaren i undervisningen. Vi använder datan för att vidareutveckla ännu bättre läromedel. Datan anonymiseras före den används i våra analyser. Det betyder att det inte går att spåra analysresultaten tillbaka till din användare. (Se punkten Anonymisering)

Raderande av data:

Vi raderar din data då den längre inte är nödvändig för att stöda undervisningen. Det här sker då något av följande scenarion uppfylls:

  • Du ber oss radera dina användare. Begäran görs via “Mitt konto” på läromedel.fi.
  • Du har inte loggat in på 24 månader och det finns inga aktiva licenser kopplade till din användare.

Data kan användas för analys även efter att din användare raderats. I detta fall är datan anonymiserad och kan inte spåras tillbaka till din användare. (Se punkten Anonymisering)

Anonymsering:

Före användarens data används för utveckling av våra läromedel anonymiseras datan. Det betyder att all data som kan kopplas till användaren raderas eller ändras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt koppla data till en fysisk person.

Förordningar och standarder:

Vi följer finsk dataskyddslagstiftning. Centrala förordningar är Europeiska unionens dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) samt Personuppgiftslagen (22.4.1999 /523).

Läromedel.fi upprätthålls i en ISO 27001-certifierad serverhall.